Gradering – Generell informasjon

Barn 6-8 og 8-12 år

Barnegraderingene er tilpasset barn under 12 år, med to graderinger i løpet av året. Gradene går fra 10. mon til 1. mon, der 1. mon er den høyeste graden. Gradene markeres med hvite belter som har farget stripe i midten langs hele beltet. Fargene følger de samme fargene som for u  ngdom- og voksengradering, med unntak av 10. og 9. mon. Det er egne overgangsregler når barn går fra å trene på barnepartier til ungdom- og voksenpartier. Som hovedregel skal barn som fyller 13 år i perioden 1. januar til 30. juni gradere seg til oransje belte på sommersamlingen samme år. Oransje belte er nivået som barna normalt går inn på ved første gradering i nytt system, men sjønn kan utvises dersom utøveren holder et høyt nok nivå.

Ungdom og voksne

Fra fylte 13 år gjennomfører utøveren ungdom- og voksengradering. Gradene går fra 8. kyu til 1. kyu, der første kyu er den høyeste graden. Gradene markeres med helfargede belter. Graderingene gjennomføres på de offisielle samlingene til WIKF Norge, og man graderer seg normalt to ganger i løpet av et år. Program for disse graderingene kan kjøpes i klubbene, eller direkte fra WIKF Norge.

Gult Belte – 8. kyu

128-2877_IMG

Når man har gjennomført nybegynnerkurset kan man velge å gradere til gult belte. Med gult belte kan man delta på de aller fleste treninger og treningssamlinger. Til gult

belte lærer du de grunnleggene prinsippene for slag, spark og blokkeringer.

Graderingen til gult belte (8. kyu) inneholder ulike deler:

1) Grunnleggende slag med kroppsforflytning
2) Grunnleggende spark fra kampstilling
3) Kombinasjoner av slag og spark fra kampstilling4) Blokkeringer
5) Fysisk test

Pensum

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)8kyu gult belte

1. Junzuki – Mawate Jodan Uke
2. Gyakuzuki – Mawate Gedan Barai
3. Maegeri Chudan.
4. Surikomi Maegeri Chudan.
5. Sokuto Fumikomi

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)

1. Maegeri Chudan – Tobikomizuki
2. Surikomi Maegeri Chudan – Tobikomizuki
3. Maegeri Chudan – Gyakuzuki Chudan
4. Surikomi Maegeri Chudan – Gyakuzuki Chudan

UKE
1. Chudan Soto Uke – Gyakuzuki Chudan
2. Chudan Uchi Uke – Gyakuzuki Chudan


Orange Belte – 7. kyu

IMG_0125-2

Til oransje belte lærer du blant annet kata (mønster) og sanbon kumite (tre steg sparring) for første gang.Graderingspensum til oransje belte (7. kyu) er spennende. Det blirnye grunnteknikker, et nytt spark og mer avanserte kombinasjoner enn til gult belte.

I tillegg lærer du sanbon kumite, som er avtalte teknikker to og to. Sanbon kumite er en metode for å trene avstandskontroll, og trening på å utføre teknikker mot en annen utøver i bevegelse.

Kataen Pinan Nidan er også en del av graderingspensumet til oransje belte. Kata er en serie bevegelser mot en tenkt motstander. Katatrening gir bedre balanse, trening i å bytte retninger før teknikker, korrekte stillinger, korrekt pust og finpussusing av teknikker. Kata er en meget viktig del av karate.

Pensum

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)7kyu oransje belte

1. Junzuki no Tsukomi
2. Gyakuzuki no Tsukomi
3. Mawashigeri Chudan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Maegeri Chudan — Mawashigeri Chudan — Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Maegeri Chudan — Mawashigeri Chudan — Gyakuzuki Chudan

SAMBON GUMITE
1. Chudan Soto Uke — Maegeri — Gyakuzuki
2. Chudan Uchi Uke — Empi
3. Chudan Maegeri Uke Ipponme — Gyakuzuki (nr. 1)
4. Chudan Maegeri Uke Nihonme — Gyakuzuki (nr. 2)

KATA
Pinan Nidan

Grønt Belte – 6. kyu

IMG_0103-2_2

Til grønt belte lærer du to nye kata, fire nye sanbon kumiter og nye kombinasjoner. I tillegg blir det kamp til gradering for første gang, ohyo kumite for første gang, samt

nye grunnteknikker.Utøvere som skal gradere seg til grønt belte har lært mye og trent hardt i flere måneder. Man har allerede lært seg de viktigste prinsippene for slag, spark og blokkeringer, og avstandskontroll og timing er bra.

Graderingspensum til grønt belte lærer deg nye måter å bevege kroppen på, og dermed nye måter å få kraft i teknikkene.
Dette ses spesielt i de to katene Pinan Shodan og Pinan Sandan, der du lærer å bruke hoftene på nye måter.

Pinan Shodan krever en blokkering med venstre arm at hoftene vris mot høyre. Denne måten å bevege seg på er spesielt for wado ryu karate, men man finner det igjen i enkelte andre japanske kampkunster som trener på forsvar mot kniv eller sverd. Pinan Shodan betyr Pinan nummer 1, men siden bevegelsene er vanskeligere enn i Pinan Nidan er Pinan Shodan først til grønt belte.

Pinan Sandan krever en blokkering med venstre arm at hoftene fris mot venstre, altså en helt annen måte å skaffe kraft på enn i Pinan Shodan.

Til gult og oransje belte har du allerede lært de fire grunnleggende måtene å gå frem og slå på (junzuki, gyakuzuki, junzuki no tsukomi og gyakuzuki no tsukomi). Til grønt belte legges spark til junzuki og gyakuzuki, dette krever enda bedre koordinasjon enn tidligere.

Videre er det fire nye sanbon kumiter. De to første er forsvar mot slag til ansiktet, utøvere som skal gradere seg til grønt belte skal ha så god kontroll at slag mot ansiktet er kontrollerte. Videre er det to sanbon kumiter med spark mot kroppen, der treningen går ut på å flytte seg bort fra angrepslinjen, og kontre med slag til korrekt tidspunkt.

Til grønt belte introduseres ohyo kumite. Dette er avtalte kampteknikker to og to, og kravet til tempo og flyt i teknikkene er større i ohyo kumite enn i sanbon kumite. Ohyo kumite er siste steg før kamp. I ohyo kumite ipponme lærer du deg å angripe med kombinasjoner mot en mostander, samt å feie bort bena til motstanderen.

Det er også kamp til gradering til grønt belte. Det gis ikke poeng, men kampen skal vise at man har god kontroll over teknikker, over avstanden og over seg selv, i tillegg til å vise mot. (Ukontrollerte teknikker som skader motstander kan medføre at man stryker til gradering, selv om resten av graderingen skulle være god.)

Gradering til grønt belte er krevende, men det er teknikker som det er meget moro å trene på. Klubbtreningene forbereder deg godt til gradering, og det blir finpuss på treningsleiren før gradering.

Pensum

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)6kyu grønt belte

1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Tobikomizuki
4. Surikomi Mawashigeri Chudan
5. Surikomi Sokuto Chudan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Maegeri Chudan – Sokuto Fumikomi – Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Maegeri Chudan – Sokuto Chudan – Gyakuzuki Chudan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme (nr. 1)
2. Jodan Uke Nihonme (nr. 2)
3. Chudan Maegeri Uke Gohonme (nr. 5)
4. Chudan Maegeri Uke Ropponme (nr. 6)

KATA
1. Pinan Shodan
2. Pinan Sandan

OHYO GUMITE
Ipponme (nr 1)

JI YU KUMITE (FRI KAMP)

Blått Belte – 5. kyu

IMG_2666-3

Til blått belte lærer du nagashizuki, en av de aller viktigste teknikkene i wado ryu karate. I tillegg til ny kata, nye sanbon kumiter, ny ohyo kumite og nyekombinasjoner introduseres hoppspark og rundspark.

Wado Ryus grunnlegger Horonori Ohtsuka hadde 10. dan i jjujustu før han begynte med karate. Wado Ryu er derfor en blanding av karate fra Okinawa og tradisjonelle japanske kamkunster (Shindo Yoshin Ryu jujutsu, Toda-Ryu kodachi og Yagyu-Ryu kenjutsu).

Sammenlignet med andre andre karatestilarter benytter wado nagashizuki, en teknikk der man slår i samme bevegelse som man unnviker motstanderens angrep. Nagashizuki er til gradering til blått belte.

Til grønt belte lærte du tobikomizuki, der man går fremover og slår uten å signalisere. Nagashizukitil blått belte er en videreføring av tobikomizuki, men ved nagashizuki legges unnvikelse /vridning av kroppen til teknikken du lærte til grønt belte.

Andre nye grunnteknikker er hoppspark (nidan geri) og rundspark/spark bakover (ushio geri). Ushirogeri krever god balanse, og dette sparket benyttes i begge de nye kombinasjonene som er til blått belte.

Kataen Pinan Sandan, som var til grønt belte, er også til blått belte. Nå stilles det enda strengere krav. Pinan Yodan er ny kata. Dette er en hurtig kata som kombinerer de ulike beveglsesmønstrene du lærte i Pinan Shodan og Pinan Sandan. Det er mange som har Pinan Yodan som sin favorittkata.

Ohyo kumite nummer to lærer deg nye kampprinsipper, spesielt flyt i overgangen mellom de ulike teknikkene i en kampkombinasjon. Det kreves hurtighet og god avstandsbedømmelse, og du lærer å huke motstanderens fot for å få ham utav balanse.

Til blått belte er det også nye sanbon kumiter, dette er de vanskeligste sanbon kumitene i wado ryu.

Pensum

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)5kyu Blått belte

1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukomi
5. Nagashizuki
6. Ushirogeri Gedan
7. Sokuto Chudan
8. Nidan Geri Jodan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Mawashigeri Chudan – Ushirogeri Gedan – Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Sokuto Fumikomi – Ushirogeri Gedan – Uraken Jodan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Sanbonme (nr. 3)
2. Jodan Uke Yonhonme (nr. 4)
3. Chudan Maegeri Uke Sanbonme
4. Chudan Maegeri Uke Yonhonme
5. Chudan Soto Uke
6. Chudan Uchi Uke

KATA
1. Pinan Sandan
2. Pinan Yondan

OHYO GUMITE
1. Nihonme (nr. 2)

JI YU KUMITE (KAMP)

Lilla Belte – 4. kyu

_DSC0730

Til lilla belte benyttes nagashizuki i kombinasjoner for første gang. Pinan Godan er ny kata.

Grunnteknikkene og sanbon kumitene til lilla belte har du hatt til tidligere graderinger. Det forventes derfor en klar fremgang for å oppnå lilla belte. Det er viktig med sterke, presise og hurtige teknikker.

Kombinasjonene inneholder nagashizuki og ushirogeri. Katen Pinan Yodan gjentas, mens Pinan Godan kommer i tillegg. Pinan Godan er den Pinan-kataen som stiller størst krav til hurtighet i kombinasjonene, og den inneholder hopp med vridning i luften.

Ohyokumite sanbonme gir trening i overgangen mellom angrep og forsvar, og avsluttes med en nedtakning. Dette er en av de morsomste ohyokumitene å trene på.

Når du har klart gradering til lilla belte har du lært alle pinan-kataene, og er klar til å lære de mer avanserte delen av wado ryu karate.

Pensum

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)4kyu Lilla belte

1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukomi
5. Nagashizuki
6. Mawashigeri Chudan
7. Ushirogeri Chudan
8. Sokuto Chudan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Maegeri Chudan – Nagashizuki Jodan – Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Maegeri Chudan – Nagashizuki Jodan – Mawashigeri Chudan
3. Maegeri Chudan-Sokuto Fumikomi – Ushirogeri Gedan – Gyakuzuki Chudan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme (nr. 1)
2. Jodan Uke Sanbonme (nr. 3)
3. Chudan Soto Uke
4. Chudan Uchi Uke
5. Chudan Maegeri Uke Yonhonme (nr. 4)
6. Chudan Maegeri Uke Gohonme (nr. 5)

KATA
1. Pinan Yondan
2. Pinan Godan

OHYO GUMITE
Sanbonme (nr. 3)

JI YU KUMITE (KAMP)

Brunt Belte – 3. kyu

IMG_1174

Til brunt belte 3. kyu lærer du høye spark, kataen kushanku, lange kombinasjoner og nye ohyo kumite. Du lærer også kihon kumite for første gang.

Det forventes at karateutøvere som graderer seg til brunt belte holder et høyt nivå. Grunnteknikkene skal være hurtige og sterke, stillingene skal være stødige og det forventes mot og dyktighet i kamp. Det forventes også god fysisk form.

De fem Pinana-kataene ble laget fra den store kataen Ku Shanku da karate kom inn som en del av gymnastikkundervisningen for barn i japan. Ku Shanku, som er den lengste kataen i wado ryu, er til gradering til brunt belte.

Kihon kumite introduseres først i graderingspensumet til brunt belte. Kihon kumite er meget god trening i kroppsforflytning, timing og kampstrategi. Mange teknikker i kihon kumite er utviklet fra jujutsu.

Til brunt belte 3. kyu er det også spark i ansiktshøyde, ny ohyokumite og nye kombinasjoner. Det forventes så gode teknikker, og så god kontroll, at man klarer å knuse planker.

Pensum

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)3.kyu Brunt belte

1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukomi
5. Tobikomizuki
6. Nagashizuki
7. Mawashigeri Jodan
8. Ushirogeri Chudan
9. Sokuto Chudan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Surikomi Maegeri Chudan – Mawashigeri Chudan – Ushirogeri Chudan – Gyakuzuki Chudan
2. Maegeri Chudan – Nagashizuki Jodan – Gyakuzuki Chudan – Mawashigeri Chudan
3. Surikomi Maegeri Chudan – Sokuto Fumikomi – Ushirogeri Chudan – Uraken Jodan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Nihonme
2. Jodan Uke Yonhonme
3. Chudan Maegeri Uke Ipponme
4. Chudan Maegeri Uke Sanbonme
5. Chudan Maegeri Uke Gohonme

KATA
Ku Shanku

OHYO GUMITE
1. Ipponme (nr 1)
2. Nihonme (nr 2)
3. Yonhonme (nr 4)

KIHON GUMITE
1. Ipponme (nr 1)
2. Nihonme (nr 2)

JI YU KUMITE (KAMP)

TAMESHIWARA (KNUSING)

Brunt Belte – 2. kyu

_DSC0751

Til brunt belte 2. kyu introduseres kataen Nai Hanchi. Denne kataen har en annen tradisjon enn Pinan-kataene og Ku shanku, og kraften i teknikkene hentes påen annen måte.

Kataen Nai Hanchi inneholder ingen kombinasjoner. Stillingen er Kibadachi, og man beveger seg hele tiden på en linje, som om man gikk kamp med ryggen til en vegg.

Dette gjør at kraft i slag og blokkeringer ikke kan hentes ved å vri hoftene eller overføre kroppstyngden fremover i slagretningen. Man tvinges til å hente kraft fra mage og korsrygg. Enkelte mener at dette betyr at man tvinges til å brukes såkalt ki-kraft som er en sentral i deler av asiatisk medisin, eksempelvis akupunktur.

Kataen Kushanku repeteres også til brunt belte 2. kyu. Det er nye ohyokumiter og nye kihonkumiter som setter krav til god timing og god avstandsbedømmelse.

Pensum

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)2.kyu brunt belte

1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
5. Nagashizuki
6. Surikomi Mawashigeri Jodan
7. Surikomi Sokuto Jodan
8. Ushirogeri Chudan
9. Nidan Geri Jodan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Surikomi Maegeri Chudan – Nagashizuki Jodan – Mawashigeri Jodan
2. Maegeri Chudan – Sokuto Chudan – Ushirogeri Chudan – Gyakuzuki Chudan
3. Zenshinshite Jodan – Chudan Renzuki – Surikomi Maegeri Chudan – Mawashigeri Chudan – Gyakuzuki Chudan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme
2. Jodan Uke Yonhonme
3. Chudan Soto Uke
4. Chudan Uchi Uke
5. Chudan Maegeri Uke Nihonme
6. Chudan Maegeri Uke Yonhonme
7. Chudan Maegeri Uke Ropponme

KATA
1. Ku Shanku
2. Nai Hanchi

OHYO GUMITE
1. Sanbonme
2. Yonhonme
3. Gohonme

KIHON GUMITE
1. Sanbonme
2. Yonhonme

JI YU KUMITE (KAMP)

TAMESHIWARA (KNUSING)

Brunt Belte – 1. kyu

_DSC0022

Til brunt belte 1. kyu lærer du kataene Seishan og Chinto, to av de aller viktigste kataene i Wado Ryu Karate. Dette er også de to Shitei-kataene, det vil siobligatoriske kataer i internasjonale mesterskap.

Seishan er den første kataen vi har med rolige teknikker. Første halvdel av kataen er rolig og konsentrert, mens andre del er eksplosiv. Stillingene Seishandachi og Tate Seishandachi (som også benyttes i kihon kumite) introdusers. Seishan er i samme tradisjon som Nai hanchi.

Chinto er en meget hurtig kata med krevende bevegelser som er en blanding av prinsipper fra Ku Shanku/Pinan og Nai Hanchi/Seishan. Det kreves god balanse og hurtige teknikker for å utføre Chinto på en god måte.

Brunt belte 1. kyu er siste gradering før svart belte, og det forventes derfor et meget høyt nivå: høye spark, gode kata, sterke sanbonkumiter, teknisk gode kihonkumiter og hurtige ohyoukumiter med god timing. Kombinasjonene er lange og må utføres med flyt og styrke i teknikkene.

Etter oppnådd 1. kyu må det minst gå 9 måneder før gradering til svart belte. Mulighet til gradering til svart belte i WIKF forutsetter tillatelse fra WIKF Norges Hovedinstruktør etter skriftlig søknad. Den skriftlige søknaden vil bli diskutert i Teknisk Komite.

Pensum

KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)1.kyu Brunt belte

1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
5. Nagashizuki
6. Surikomi Mawashigeri Jodan
7. Mawashigeri Jodan
8. Ushirogeri Chudan
9. Surikomi Sokuto Jodan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Zenshinshite Jodan – Chudan Renzuki – Maegeri Chudan – Mawashigeri Chudan – Ushirogeri Chudan – Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Jodan – Chudan Renzuki – Surikomi Maegeri Chudan – Mawashigeri Chudan – Ushirogeri Chudan – Uraken Jodan
3. Zenshinshite Jodan – Chudan Renzuki – Maegeri Chudan – Nagashizuki Jodan – Gyakuzuki Chudan – Mawashigeri Chudan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme
2. Jodan Uke Nihonme
3. Jodan Uke Sanbonme
4. Chudan Soto Uke
5. Chudan Uchi Uke
6. Chudan Maegeri Uke Ipponme
7. Chudan Maegeri Uke Yonhonme
8. Chudan Maegeri Uke Gohonme

KATA
1. Seishan
2. Chinto

OHYO GUMITE
1. Gohonme
2. Ropponme
3. Nanahonme

KIHON GUMITE
1. Ropponme
2. Nanahonme

JI YU KUMITE (KAMP)

TAMESHIWARA (KNUSING)