Stilarten Wado-ryu

1xWIKF Norge er en paraplyorganisasjon for klubber og utøvere i Norge som trener karateformen Wado Kokusai. Organisasjonens utøvere og instruktører tilbys treningsleirer, graderinger og kurs nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen har et eget landslag med meget gode resultater, inkludert verdensmester- og europamestertitler i stilarten. Medlemsklubbene har egne tilbud til barn, ungdom, konkurranseutøvere og voksne mosjonister.

Vi er tilsluttet den legendariske karatemesteren Dr. Tatsuo Suzuki sin Wado International Karate-Do Federation (WIKF), en av verdens største karateorganisasjoner med 67 medlemsland. Utøvere som oppnår dan-grader (svart belte) hos WIKF Norge blir registrert hos WIKF internasjonalt og mottar offisiell diplom fra hovedkontoret i Japan.

WIKF Norge ledes av en teknisk komite som er ansvarlig for karateteknisk utvikling som graderinger, gjennomføring av treningsleirer, utarbeidelse av skriftlig materiale og uttak til landslaget.